p

Co-ouderschap

Co- ouderschap kent vele varianten en evenveel ouders die allemaal een eigen wijze hebben wat betreft het opvoeden van een kind. De ouders delen samen de zorg- en de opvoedingstaken. De kinderen wonen om de beurt bij de vader en bij de moeder. Bij welke verdeling je het geen co-ouderschap meer noemt is niet precies aan te geven. Vaak denken ouders dat co-ouderschap een letterlijke fifty/fifty verdeling van tijd is, zoals de ene week bij de ene ouder en de andere week bij de andere ouder. Dit is een vorm van co-ouderschap. Er zijn vele andere vormen denkbaar. Het hoeft dus geen letterlijke verdeling van tijd te zijn. Co-ouderschap is gelijke zorgverdeling. Sinds januari 1998 houden beide ouders het gezag over het kind. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht om het kind te verzorgen en op te voeden. Tevens geeft het verantwoordelijkheid over het lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind. Het ouderlijk gezag omvat ook de plicht om de band van het kind met de andere ouder te bevorderen. Beide ouders hebben de plicht en het recht om naar draagkracht financieel bij te dragen in de zorg en opvoeding van hun kind. Ouders houden automatisch het ouderlijk gezag over kinderen die geboren zijn tijdens hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. Na scheiding houden beide ouders –in principe- het ouderlijk gezag.

 

Hoewel ouders kiezen om te gaan co-ouderen, zijn de kinderen degene die het in de praktijk moeten uitvoeren. Zij zijn het die regelmatig wisselen van huis. En daar moet je als kind wel tegen kunnen. Het zou kunnen dat een kind problemen ervaart met de wisselingen. Zoals een kind ooit zo mooi vertelde toen ik aan hem vroeg hoe het nou eigenlijk is om in twee huizen te wonen. Weet je zei hij als ik ‘s nachts moet plassen dan loop ik weleens tegen de muur aan en dan denk ik o ja ik ben nu bij mama en dan moet ik de andere kant op.” Het is voor ieder kind belangrijk om te kijken naar een regeling waar het kind zich prettig bij voelt.

 

Voor ouders kan het steeds opnieuw loslaten en toevertrouwen aan de ex-partner een lastig fenomeen zijn als de reden van de scheiding (nog) niet geheel duidelijk is. De verwerking van de scheiding speelt een grote rol. Anders kunnen er frustraties van de partnerrol door het ouderschap blijven lopen. Van partnerschap naar ouderschap. En dat is hard werken.

 

Co-ouderschap versus omgangsregeling, het ene is niet beter dan het ander, alleen hooguit anders. Het is essentieel om goed als ouders met elkaar door te spreken wat de wederzijdse verwachtingen zijn, wat de opvoedingslijn is, hoe ze afspraken naar elkaar toe kunnen nakomen, hoe om te gaan met de verdeling van kosten, etc. Wat is praktisch en werkbaar voor allen. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een ouderschapsregeling maar het fundament zit in de gezamenlijke gesprekken. Immers, afspraken staan leuk op papier, maar daarna moet het natuurlijk in de praktijk uitgevoerd worden. Een goede begeleiding hierbij biedt uitkomst.
Co-ouderschap vraagt meer en regelmatig overleg tussen de ouders. Gelijkwaardig ouderschap is het uitgangspunt. Het allerbelangrijkste blijft om goed naar het kind zelf te kijken.

 

 

Zes basisprincipes die recht doen aan het idee van co-ouderschap

 

 • Elk kind heeft recht op een onafhankelijke en zinvolle relatie met zijn ouders.
 • Elk kind heeft het recht niet te hoeven luisteren naar of deel te hebben aan de persoonlijke strijd tussen de ouders. Geen van de ouders gebruikt het kind als boodschapper of gebruikt de tijd dat het kind bij de ander is als onderwerp voor onderhandelingen of gemarchandeer.
 • Elke ouder heeft het recht en de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan van zijn of haar kind.
 • Elke ouder heeft het recht om in de tijd dat de kinderen bij hem of haar zijn, zijn of haar eigen normen, opvattingen of wijze van opvoeding te volgen zonder onredelijke bemoeienis van de andere ouder.
 • Elke ouder heeft het recht op zijn of haar privé-leven en privé-territorium.
 • Elke ouder heeft het recht zich met zijn of haar kind een gezin te noemen.

 

 

Voordelen:

 

 • Bij een goed lopend co-ouderschap hoeft een kind niet te kiezen tussen beide ouders, geen of weinig last van een loyaliteitsconflict.
 • Ouders blijven dicht bij elkaar wonen.
 • Kind houdt dezelfde school.
 • De vriendjes en vriendinnetjes blijven.
 • De sport- en muziekclub blijven.
 • Het voorkomen van oudervervreemding.
 • Kinderen benoemen de week – om – week regeling te opzichte van een andere tijdsindeling vaak positief, vanwege de kwalitatieve tijd die doorgebracht kan worden met beide ouders.
 • Financiële verdeling.
 • Flexibiliteit.
 • Man heeft net zoveel rechten en plichten als de vrouw.
 • Geen weekendvader of moeder.
 • Meer vrije tijd om invulling te geven aan eigen kwaliteit van leven.
 • Nieuwe relaties.

 

 

Nadelen:

 

 • Machtsstrijd, niet los kunnen laten waardoor je als ouder centraal blijft staan en niet het kind.
 • Het verplicht tot communiceren met elkaar, hierdoor kunnen ruzies blijven bestaan.
 • Financiële verdeling
 • Je blijft van heel veel zaken met betrekking tot je ex nog op de hoogte, het gevoel dat je nooit los komt van elkaar
 • Nieuwe relaties.
 • Hoge kosten door de aanschaf van “dubbele” zaken.
 • Jongeren uit co-oudergezinnen scoren relatief hoog op de schaal ‘verdrietige gevoelens’ en ‘herenigingswens’ vergeleken met vader- of moedergezinnen. Dit heeft mogelijk te maken dat kinderen moeite hebben met de scheiding en het niet begrijpen waarom ouders niet bij elkaar blijven wonen.
 • Het ontstaan van onrust door het leven in twee verschillende huizen met hun eigen specifieke regel.
 • Wisselingen.
 • Kinderen ervaren het heen en weer nemen van hun eigen spullen of het vergeten daarvan als vervelend of lastig.

 

Hoe ouders met elkaar en met het kind om gaan na scheiding is belangrijk om co-ouderschap goed neer te zetten. Op deze wijze krijgt het kind het ” beste uit twee werelden”.

 

Voor meer informatie of vragen, kunt u zich wenden tot Het Scheidingsinstituut of tot eengecertificeerd scheidingsspecialist.

 

Bron: Het Scheidingsinstituut  Marjon de VroomenJansen & Ruiter Scheidingsspecialisten gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren