p

Miljoenennota 2012 en de Gevolgen voor Gescheiden Ouders

De gevolgen van Prinsjesdag en het Belastingplan 2012 voor gescheiden ouders

 

Op Prinsjesdag is de miljoenennota gepresenteerd met de fiscale plannen voor 2012.  Wat heeft dit voor gevolgen voor ouders die gescheiden zijn? Bij een scheiding is het belangrijk om het netto besteedbaar inkomen voor beide ex-partners redelijk en billijk te verdelen. Ouders hebben het geld dat ontvangen wordt uit kindgebondenbudget, kinderbijslag, de alleenstaande ouderkorting, de aanvullende alleenstaande ouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting hard nodig.

 

De overheid heeft de toeslagen en kortingen bekend gemaakt. Voor 2012 zijn het  bezuinigingsmaatregelen die de overheid genomen heeft die met name gescheiden ouders treft. Wij geven u een overzicht van de genomen maatregelen.

 

 • De toepassing van de alleenstaande ouderkorting bij kinderen tot 18 jaar (was 27 jaar)
 • Het persoonsgebonden aftrek voor de kinderalimentatie kan in mindering worden gebracht tot de leeftijd van 21 jaar ( was 30 jaar). Deze maatregel zal weinig effect hebben. Er is geen recht op het persoonsgebonden aftrek bij studerende kinderen vanaf 18 jaar als er aanspraak gemaakt wordt op studiefinanciering.
 • Een verhoging van het basis bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting naar € 1024,00 per maand. (Dit was € 780,00 per maand)
 • Een verhoging van de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting naar €  2133,00 per maand (dit was € 1871,00 per maand)
 • Een verhoging van de alleenstaande ouderkorting naar € 947,00 per maand. (Dit was € 931,00 per maand.
 • Een verlaging van de alleenstaande ouderkorting naar € 1319,00 per maand. (Dit was  € 1523,00 per maand)
 • Een verhoging van de ouderbijdrage voor alle kinderen met 16,25{f19b0badcb440c114dfa75f7f9f5284caf3a5f0c6d7a60cd30cfb71a2e0ca937};
 • De invoering van een vaste inkomensonafhankelijke bijdrage van ca € 15 per maand;
 • Een koppeling van de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Daarbij geldt een maximum aantal te declareren uren per kind van 230 uur per maand voor alle opvangsoorten samen;
 • Een versnelde afbouw van de kinderopvangtoeslag van 82{f19b0badcb440c114dfa75f7f9f5284caf3a5f0c6d7a60cd30cfb71a2e0ca937} (heden) naar 58,2{f19b0badcb440c114dfa75f7f9f5284caf3a5f0c6d7a60cd30cfb71a2e0ca937} voor de hoogste inkomens;
 • Geen indexering in 2012 van de maximum uurtarieven van de verschillende soorten opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang).
 • Bij een gezamenlijk inkomen vanaf ongeveer € 130.000 bestaat vanaf 2013 geen recht meer op kinderopvangtoeslag voor het eerste kind;

 

Als verzachting voor de inkomensachteruitgang door de bezuiniging binnen de kinderopvang komt er een intensivering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting;

 

De kosten voor kinderopvang zullen voor partijen worden verhoogd. Anders dan eerst werd meegedeeld, gaat ook de werkgeversbijdrage voor de kinderopvang – in de vorm van een opslag op de sectorpremie – voor alle werkgevers omhoog.

 

Wij houden bij de berekening van de kinderalimentatie rekening  met de regels die vanaf 1 januari 2012 gelden zodat u een juist beeld krijgt van uw financiële situatie.

 

Wanneer u wilt weten wat de gevolgen van Prinsjesdag voor u zijn na de scheiding, neem dan gerust contact met ons op via de telefoon 06-1358 85 28 of  06-2470 22 67 of mail uw vraag naar info@jrscheiden.nl.

 

Bron: Fiscaal Rendement, MiljoenennotaJansen & Ruiter Scheidingsspecialisten gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren