a

Rechten en plichten van kinderen bij scheiding als zij 12 jaar zijn

Wat zijn de rechten en plichten van kinderen bij scheiding als zij 12 jaar worden.

 

Ouders zijn bezorgd als hun kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. In Nederland bestaat het idee dat een kind dan zelf mag beslissen waar hij of zij gaan wonen. Hoe zou dat voor een kind zijn als die keus gemaakt mag worden. Een kind is in zijn algemeenheid loyaal aan beide ouders. Er is maar 1 vader en 1 moeder. Dit is voor een kind een veel te grote belasting. Het beslisrecht is en blijft de verantwoordelijkheid voor de ouders.

 

Pas als er geen overeenstemming is over de hoofdverblijfplaats van de kinderen kan de kinderrechter kinderen vanaf 12 jaar in de gelegenheid stellen om mondeling of schriftelijk hun mening kenbaar te maken. Een kind heeft als het 12 jaar wordt dan ook een zelfstandige rechtsingang. Een kind kan zelf ook een gesprek aanvragen bij de kinderrechter.

 

Loyaliteit

Een interessante vraag is hoe het komt dat de ouders geen overeenstemming krijgen over de hoofdverblijfplaats van hun kind. Beide ouders willen het beste voor hun kind. Maar hun belangen kunnen haaks staan op elkaar. Een kind staat tussen beide ouders in en dat is zeer onwenselijk. Een goed voorbeeld hiervan is een verhuizing een periode na de scheiding. De vertrekkende ouder wil de kinderen mee laten verhuizen. Deze verhuizing zet alle gemaakte afspraak rondom de kinderen onder druk.

 

Scheidingsbegeleiding

Een gesprek is essentieel. Richt je op de belangen van zowel de ouders als de kinderen. Betrek het kind bijde gesprekken. Wat is voor jullie kind een prettige situatie. Kijk naar mogelijkheden. Een gesprek met jullie kind en een neutrale derde kan helpen.

 

Bel ons gerust voor meer informatie.Jansen & Ruiter Scheidingsspecialisten gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren